ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมหลังประจำเดือนหมดไป 2 วัน ฉีดไป 5 วันแล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  • อยากทราบค่ะพอดีฉีดยาคุมแบบ3เดือนมาค่ะฉีดมาได้5วันมีอะไรกับแฟนมีโอกาสท้ิองไหมคะไปฉีดยาคุมหลังประจำเดือนหมดประมาณ2วันค่ะหมด23ไปฉีด25มีอะไรกับแฟน30ค่ะมีโอกาสท้องไหมคะ(หลั่งใน)

    สวัสดีค่ะ คุณ ฉัตรชัย วิทยาภรณ์,

                         หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฉีดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที แต่หากเลย 5 วันไปแล้ว ยาฉีดจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรออย่างน้อย 7 วันก่อน

                         ดังนั้น ให้ลองนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ไม่ใช่วันที่ประจำเดือนหมด หากวันที่ฉีดยา ยังไม่เกิน 5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฉีดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ แต่หากเลย 5 วันไปแล้ว และฉีดไปเพียง 5 วัน  แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ