ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน ในวันที่ 2 ของช่วงเว้นยาคุม จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Nataya101010110
  สมาชิก
  ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลั่งในวันที่2ของช่วงเว้นยาคุม มีโอกาสเสี่ยงตั่งครรภ์มั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Nataya101010110

  การรับประทานยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอตรงเวลา สามารถลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากค่ะ โดยโอกาสที่จะคุมกำเนิดล้มเหลว หรือเกิดการตั้งครรภ์ พบน้อยกว่า 1%

  ดังนั้น หากคุณ Nataya101010110 รับประทานยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอ การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในในช่วงเว้นระยะ 7 วันก่อนต่อยาแผงต่อไป จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยตามที่กล่าวข้างต้นค่ะ