ถามแพทย์

  • หลังกินยาคุมครบ 28 เม็ด แล้วไม่กินต่อ ยาคุมเม็ดสุดท้ายจะมีประสิทธิภาพในการคุมกี่วัน

  • ขอสอบถามหน่อยค่ะ หลังจากกินยาคุมแบบ28เม็ดหมดแผงแรกแล้วไม่กินต่อ ยาคุมเม็ดสุดท้ายจะมีประสิทธิภาพในการคุมกี่วันคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Hydrengea'Daffodil Higanbana'Azelea,

                           หลังจากทานยาคุมกำเนิดเม็ดที่เป็นฮอร์โมนเม็ดสุดท้าย คือเม็ดที่ 21 การทำงานของรังไข่และการตกไข่ก็จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ และประจำเดือนในรอบถัดไปก็จะมาภายใน 4-5 สัปดาห์ แต่บางรายอาจเกิดขึ้นเร็วกรือช้ากว่านี้ก็ได้

                         ดังนั้น เมื่อทานยาคุมครบ 21 เม็ดแล้ว ออร์โมนจากยาคุมก็จะหมดฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ทันที และหลังจากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อมีการตกไข่เกิดขึ้น หากมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แต่ในบางราย การตกไข่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ ดังนั้นในบางราย การตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ก็ได้