ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้สวมใส่ถุงยางอนามัยถ้าไม่มีประจำมาจะทำยังไงแล้วต้องกินยาคุมแบบไหน

 •  Wasin
  สมาชิก
  ผมอยากทราบว่ามีเพศสัมพันธ์แจ่ไม่ได้สวมใส่ถุงยางอนามัยถ้าเดือนแรกไม่มีประจำมาจะทำยังไงครับแล้วต้องกินยาคุมแบบไหน

  สวัสดีค่ะ คุณ Wasin

  ดยทั่วไปแล้วประจำเดือนของเราจะมีรอบประมาณ 21-35 วันค่ะ ซึ่งจะมีบางเดือนประจำเดือนของเราอาจจะมาไม่ตรงได้ค่ะ  และสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มา หรือประจำเดือนมาช้ามีได้มากมายค่ะ เช่น ความเครียด วิตกกังวล  นอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ อายุน้อย ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ออกกำลังกายหักโหม รับประทานอาหารน้อย การเจ็บป่วยรุนแรง  ความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆ  การรับประทานยาที่มีผลต่อประจำเดือน เช่น ยาคุมกำเนิด เป็นต้น

  ส่วนการตั้งครรภ์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดประจำเดือนได้ค่ะ ถ้ามีประวัติมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่ค่ะ หากรอจนครบ 1 สัปดาห์นับจากวันที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วประจำเดือนยังไม่แนะนำให้ซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาทดสอบค่ะซึ่งหากเกิดจากการตั้งครรภ์ผลทดสอบจะพบสองขีดค่ะ หากไม่พบสองขีดในช่วงที่เกิน 35วันของรอบเดือนแล้วมักไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ค่ะ  และควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของประจำเดือนไม่มาอีกทีค่ะ  หากพบว่าเกิดจากสาเหตุใดจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องค่ะ

  ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วหากไม่นาน อาจพิจารณาใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะ  โดยทั่วไป ยาคุมฉุกเฉินควรรับประทานภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะ และควรรับประทานให้ครบ 2 เม็ดค่ะ โดยยาคุมฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์หากรับประทานทันทีหลังการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 80% ค่ะ แปลว่าวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ หากต้องการประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดที่ดีควรป้องกันด้วยวิธีอื่นค่ะ เช่น การใส่ถุงยางอนามัย การรับประทานยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอ  การฉีดยาคุมกำเนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตามโอกาสในการตั้งครรภ์ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะ เช่น ช่วงวันที่มีเพศสัมพันธ์ตรงกับช่วงที่มีไข่ตกหรือไม่ เป็นต้นค่ะ 

  ซึ่งยาคุมกำเนิด จะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ แต่เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในอนาคตหลังทานยาไปสักพักจึงจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ  โดยยาคุมกำเนิดแต่ละประเภทมีวิธีใช้ต่างกันดังนี้

  1. ยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน มี 2  ชนิด คือ แบบฮอร์โมนเดี่ยว ( มี แผงละ 28 เม็ด) และ  แบบฮอร์โมนรวม (มีแผลงละ 21 เม็ด) การรับประทานยาคุมกำเนิดทำได้ง่าย แต่ต้องรับประทานติดต่อกันในเวลาใกล้เคียงกันค่ะ

  2. ยาคุมกำเนิดแบบฉีด  เป็นการฉีดยาคุมกำเนิดซึ่งต้องไปฉีดที่สถานพยาบาลค่ะ มีหลายชนิดค่ะ แต่ละชนิดคุมกำเนิดได้นานต่างกันค่ะ ตั้งแต่ 1-3 เดือน และมีทั้งแบบฮอร์โมนเดี่ยวและฮอร์โมนรวม มีข้อดีคือ เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย เหมาะกับสตรีที่ลืมรับประทานยาคุมกำเนิดบ่อยๆ ต้องการความสะดวก ไม่ต้องการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบต่อเนื่องทุกๆวัน