ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลังฉีดยาคุมกำเนิดไม่ถึง 7 วัน กินยาคุมฉุกเฉินป้องกันไว้ด้วย จะท้องไหม

  • ฉีดยาคุมไปไม่ถึง7วัน มีเพศสัมพันธ์ไป แต่กินยาคุมฉุกเฉินป้องกัน จะมีโอกาสท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ มัณฑนา ประเทศแก้ว,

                          หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดภายในไม่เกิน 5 วันนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดจะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย

                          แต่หากได้ฉีดยาเมื่อเลย 5 วันนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฉีดจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอยาออกฤทธิ์อย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนครบ 7 วัน จึงอาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ในกรณีนี้ อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ โดยหากได้ทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95%