ถามแพทย์

 • ยาคุมแบบ28เม็ด เริ่มกินหลังมีเพศสัมพันทันทีเลยไหม

 •  Raroang01234
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันกับเเฟน ไม่ใส่ถุงยาง ลั่งนอก แต่กลัวท้อง อยากรู้ว่ายาคุมแบบ28เม็ดต้องเริ่มกินทันทีหลังมีเพศสัมพันไหม

  สวัสดีค่ะคุณ Raroang01234

  การรับประทานยาคุมกำเนิดจะรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน

  การเริ่มรับประทานยาหลังจากวันที่ 5 ของประจำเดือน สามารถทำได้แต่ไม่แนะนำ

  และต้องใช้วิธีอื่นในคุมกำเนิดร่วมอย่างน้อย 7 วัน หลังจากเริ่มยาเม็ดแรก

  **ดังนั้นหากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วมาทานยาคุมแบบ 28เม็ด จะยังไม่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้

  จึงแนะนำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉิน จะเหมาะกว่าค่ะ

  ซึ่งการรับประทานยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้องและรับประทานภายใน72 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์สามารถลดโอกาสตั้งครรภ์ได้ร้อยละ  85

  ผลข้างเคียงหลังจากรับประทานยาคุมกำเนิด มีอาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนหัว และหลังจากรับประทานในช่วงสัปดาห์แรก อาจมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ แต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนนะคะ รอบเดือนปกติจะมาภายหลังจากนั้นโดยอาจมาก่อนหรือหลังจากวันปกติได้ หากพบว่าประจำเดือนไม่มาตามรอบปกติเกิน 1-3 สัปดาห์ให้ทดสอบการตั้งครรภ์ หรือพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะ

   

   

  Raroang01234  Raroang01234
  สมาชิก
  กินยาคุมฉุกเฉินแบบ2เม็ดแล้ว ไม่ต้องกินยาคุมแบบธรรมดาอีกใช้ไหม