ถามแพทย์

  • ยาคุมหมดไป 2 วัน มีเพศสัมพันธ์ 2 วันต่อมา มีประจำเดือนมา แต่มา 1 วัน จะท้องไหม

  • ยาคุมหมดได้ประมาณ2วัน. แล้วมีอะไรกับแฟน. แตกใน. แล้ว2วันต่อมาประจำเดือนมาวันเดียวมาไม่เยอะคับจะท้องใหมคับถามหน่อยคับ

    สวัสดีค่ะ คุณ อดีตมันเคยพัง ประจุบัน,

                           หากทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดอยู่ หลังจากที่ทานครบ 21 เม็ดแล้ว 4 วันต่อมาได้มีประจำเดือนมา ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 2 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาค่ะ ส่วนการที่มีปริมาณประจำเดือนน้อย และมาเพียงแค่ 1 วัน อาจเป็นผลของยาคุมกำเนิดที่ทำให้ประจำเดือนมาน้อยได้ค่ะ

                           หากหลังจากทานยาคุมครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นระยะโดยนับไป 7 วัน เมือ่ครบ 7 วัน ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ต่อได้เลย (หากยังต้องการที่จะคุมกำเนิดอยู่)