ถามแพทย์

  • ทานยาคุมยังไมหมดแผง แต่มีประจำเดือนแล้ว

  •  Kamyui
    สมาชิก
    ทานยาคุมยังไมหมดแผง แต่มีประจำเดือนแล้ว ยาคุมยีงเหลืออีก8เม็ด สาเหตุเกิดจากอะไรคะ และควรแก้ไขยังไงดีคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kamyui

    ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของการทานยาฮอร์โมนคุมกำเนิด คือ ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาจมาช้า มาเร็ว มามาก หรือน้อยกว่าเดิม แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลตอบสนองค่ะ อย่างไรก็ตาม การทานแผงต่อไปขึ้นกับรูปแบบที่ทาน หากเป็นแบบ 21 เม็ด ให้ทานแผงต่อไปถัดจากแผงเดิมไปอีก 7 วัน หากเป็นแบบ 28 เม็ด จะมี 7 เม็ดหลังเป็นเม็ดแป้ง ไม่มีฮอร์โมนค่ะ ให้ทานแผงต่อไปถัดจากเม็ดที่ 28 ได้เลย ความสำคัญอยู่ที่จำนวนวันที่เว้นระยะ ห้ามเกิน 7 วัน เพราะถ้าเกิน  7 วัน อาจทำให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลง เนื่องจากเริ่มแผงต่อไปล่าช้าค่ะ