ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกก่อนมีเพศสัมพันธ์ หลังจากกินยาเม็ดที่สอง ก็มีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง จะท้องไหม

  •  Ailada Deweeloh
    สมาชิก
    พอดีกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกก่อนมีเพศสัมพันธ์ค่ะ หลังจากนั้นกินอีกที12 ชม พอกินยาหมด มีเพศสัมพันอีกครั้ง อยากทราบว่าจะท้องไหมค่ะ แบบนี้

    คุณ Ailada

    การกินยาคุมฉุกเฉินของคุณ มีวิธีใช้ถูกต้องแล้วครับ  จึงสามารถป้องกันคุมกำเนิดได้ 90 % อย่างมาก  ดังนั้นโอกาสจะท้องคงน้อยมากครับ แต่จะมีผลข้างเคียงของยาคุม คือ ปวดท้อง คัดเต้านม ปจด มาเร็วหรือมาช้า ไม่ตรงตามเดิมได้  ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินพร่าเพรื่อนะครับ  เพราะผลทีได้ไม่ได้ 100% และมีผลข้างเคียงมาก