ถามแพทย์

  • ยาคุมฉุกเฉิน

  • ประจำเดิอนเพิ่งหายไป เมื่อวันจันทร์แล้วมีอะไรกับแฟนหลั่งในวันพะหัส กินยาคุมฉุกเฉิน เสี่ยงมากไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ไม่เล่น แล้วนะ,

                      หากวันที่มีเพศสัมพันธ์นั้น นับได้ไม่เกิน 7 วัน จากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นมีน้อยกว่า 1% แต่หากเลย 7 วันไปแล้ว โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ