ถามแพทย์

  • ยาคุมฉุกเฉิน

  •  Phiraphon Thainngoen
    สมาชิก
    คือว่าผมกะแฟนมีอะไรกันครับ​สด2รอบภายในวันเดียว ไม่ได้แตกในครับแล้วก็กินยาคุมฉุกเฉินแต่กินหลังจัากเกิน12ชั่วโมงไปแล้วอะครับ​โอกาสที่จะท้องมีประมาณกี่%ครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ Phiraphon Thainngoen,

                    การทานยาคุมฉุกเฉินนั้น หากยังไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากมีเพศสัมพันธ์ สามารถที่จะทานได้ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยหากทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%