ถามแพทย์

 • ยาคุมฉุกเฉินและระยะไข่ตก

 •  nannan
  สมาชิก
  ประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 15 กค และได้มี พสพ โดยไม่ได้ใส่ถุงยาง แต่ยังไม่มีการเสร็จใดๆ ในวันที่29 กค ได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกในวันที่29 ตอนกลางคืนและเม้ดที่2 ในอีก12ชม อย่างงี้คือจะตรงกับระยะไข่ตกมั้ยคะ และยาคุมฉุกเฉินจะลดประสิทธิภาพรึป่าวคะ(แต่ยังไม่มีการเสรจกิจดารหลั่งใดๆ)

  สวัสดีค่ะ คุณ nannan,

                หากเป็นคนที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอและมีรอบประจำเดือนที่ 28 วัน ประจำเดือนล่าสุดที่เริ่มมาวันที่ 15 ก.ค. นับออกไปอีก 13-14 วันคือวันที่ไข่ตก ซึ่งก็คือ 28-29 ก.ค.ค่ะ แต่หากรอบประจำเดือนไม่สมำ่เสมอและไม่ใช่ 28 วัน วันที่ตกไข่จะบอกไม่ได้แน่นอนค่ะ

              สำหรับการทานยาคุมฉุกเฉิน หากคุณ nannan รับประทานเม็ดแรกภายใน 12 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ดังที่เล่ามา จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ ส่วนการมีไข่ตกในวันที่ทานยา ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการลดประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินค่ะ