ถามแพทย์

 • ทานยาคุมกำเนิดไปตั้งแต่วันที่4 พ.ค. แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา อยากทราบว่ายาคุมกำเนิดมีผลต่อการมาของประจำเดือนหรือเปล่า

 •  Pimprapai Wianglo
  สมาชิก
  ไม่ทราบว่า ทานยาคุมกำเนิดไปตั้งแต่วันที่4ของเดือนพฤษภาคม61 แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา อยากทราบว่า ยาคุมกำเนิดมีผลต่อการมาของประจำเดือนหรือเปล่าค่ั

   สวัสดีค่ะ คุณ Pimprapai Wianglo,

                        หากเริ่มทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกในวันที่ 4 พ.ค. โดยปกติต้องทานยาไปจนครบ 21 เม็ดก่อน หลังจากนั้น 2-3 วัน ประจำเดือนจึงจะมา แต่หากไม่มา อาจเกิดจาก

                       1. การตั้งครรภ์ เนื่องจากยาคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงอาจมีได้

                      2. ผลของยาคุมกำเนิด โดยเฉพาะหากทานต่อเนื่องมานาน อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางลงได้ จึงไม่มีประจำเดือนมา

                      แนะนำให้รอจนครบ 7 วันนับจากวันที่ทานยาเม็ดที่ 21 หรือครบ 28 วันนับจากการทานยาเม็ดแรก หากประจำเดือนยังไม่มา ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ให้ทานยาคุมกำเนิดต่อไปได้เลย (หากยังต้องการคุมกำเนิดอยู่)