ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมา 1 ปี 1 เดือน ประจำเดือนไม่มา5-6เดือนแล้ว เป็นอะไรไหม

 • สวัสดีค่ะ พอดีอยากจะปรึกษาเรื่องการฝังยาคุมกำเนิดแล้วประจำเดือนไม่มา5-6เดือนแล้วค่ะ มันจะเป็นอะไรไมค่ะ ฝังเข็มมา1ปี1เดือนได้แล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ หมิววว' วววว,

                      ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด

                      ประมาณ 3 ใน 5 ราย จะมีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ อาจเกิดนานเป็นปีได้

                      ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว

                       ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา

                       ดังนั้น การที่ประจำเดือนไม่มา จึงน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดค่ะ ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางลง ไม่ได้ส่งผลอันตรายแต่อย่างใด

                       ส่วนการตั้งครรภ์นั้น มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เพราะยาฝังคุมกำเนิด ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ดีมาก โดยมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% ค่ะ