ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิดแบบสามเดือนเปลี่ยนเป็นหนึ่งเดือนประจำเดือนไม่มาเลยเพศสัมพันธ์กลัวว่าจะมีการตั้งครรภ์

 •  Namzmon
  สมาชิก
  รบกวนสอบถามค่ะ เริ่มฉีดยาคุมกำเนิดประเภท 1 เดือน เดือนสิงหา 60 เข็มที่สองเป็นประเภท 3 เดือน แล้วเปลี่ยนกลับมาฉีดประเภท 1 เดือน คืน มีประจำเดือนมาช่วงวันหมอนัด แต่เดือนกุมภา มาก่อนวันหมอนัด 3-4 วันค่ะ และเดือนมีนาฉีดยาแล้ว แต่ประจำเดือนมาก็ยังไม่มา (ฉีดยาตรงตามกำหนดหมอนัดทุกเดือนค่ะ) มี พสพ ก่อนถึงนัดฉีดยาเดือนมีนา 4-5 วัน จะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ ? หรือเป็นปกติของคนฉีดยาคุมที่ประจำเดือนหายไป น้ำหนักตัวเท่าเดิมค่ะ ขอบพระคุณค่ะ กังวลมากๆ

  สวัสดีคะคุณ Namzmon

  ผลข้างเคียงของการฉีดยาคุมกำเนิดไม่ว่าจะหนึ่งเดือนหรือสามเดือนคือ ประจำเดือนขาด หรืือมีเลือดออกกระปริดกระปรอยค่ะ

  ถ้ามีคุณไปฉีดยาตามนัดไม่น่ามีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ค่ะ

  ยาคุมกำเนิดแบบฉีดออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้ตามระยะเวลา เช่น หนึ่งเดือน หรือ สามเดือนดังนั้นจึงมีการฉีดตามนัดในลักษณะนั้นค่ะ ถ้าฉีดยาต่อเนื่องไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ หรือมี ก็น้อยมากๆค่ะ 

  Namzmon  Namzmon
  สมาชิก
  ขอบพระคุณค่ะ :)