ถามแพทย์

 • มีรอยบุ๋มเป็นทางยาว คลำได้ก้อน เจ็บเต้านม ใช่มะเร็งไหม?

 • 1.ยกแขนขึ้น แล้วมีรอบบุ๋มเป็นทางยาว บริเวณเต้านม และเจ็บ อาการแบบนี้ เป็นอาการของมะเร็งหรึเป่าคะ คลำดูมีก้อนตามแนวบุ๋ม 2.หากเป็นมะเร็งจิงๆ จะมีระยะเวลาในการรักษา ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ นิศาชล  ทองขาว,

             การคลำได้ก้อนที่เต้านม ร่วมกับอาการเจ็บเต้านม อาจเกิดได้จาก

             1. ถุงน้ำหรือซีสต์ อาจเป็นซีสต์ก้อนเดียวหรือกลุ่มของซีสต์ มักคลำได้ค่อนข้างนิ่ม กลิ้งไปมาได้หรือขยับได้เล็กน้อย หากก้อนซีสต์มีการอักเสบ จะทำให้มีอาการเจ็บได้

             2. ก้อนเนื้องอกธรรมดา มีหลายชนิด ที่พบได้บ่อย เช่น ก้อนไขมัน ก้อนเนื้องอกชื่อ fibroadenoma ก้อนมักคลำได้แข็งกว่าก้อนถุงน้ำ สามารถขยับได้เล็กน้อย มักไม่เจ็บ

             3. มีการอักเสบของต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม เนื่อเยื่ออาจแข็งเลยทำให้คลำได้เหมือนเป็นก้อน หากเป็นฝี ก็จะคลำเป็นก้อนได้ชัดเจน แต่จะมีอาการบวมแดงของเนื้อเยื่อเต้านมรวมทั้งผิวหนังอย่างชัดเจน และมีอาการปวด มีไข้ร่วมด้วย  

              4. fat necrosis เกิดจากเซลล์ไขมันในเต้านมตาย โดยเป็นผลจากการที่เต้านมถูกกระแทก ในช่วงแรกจะมีอาการเจ็บ ต่อมาจะคลำได้เป็นก้อน และไม่มีอาการเจ็บ

              5. มะเร็งเต้านม ก้อนจะแข็ง ไม่สามารถขยับไปมาได้ ก้อนมักโตเร็ว 

              หากซีสต์ ก้อนเนื้องอกธรรมดา หรือก้อนมะเร็งอยู่ชิดกับผิวหนัง การขยับแขน อาจทำให้เกิดการดึงรั้งและเกิดเป็นรอยบุ๋มดังกล่าวได้

              แนะนำให้คุณ นิศาชล  ทองขาว ไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ แพทย์จะทำการคลำเต้านมในเบื้องต้นและอาจส่งตรวจด้วยแมมโมแกรม (หากอายุมากกว่า 40 ปี) เพื่อดูว่ามีก้อนจริงหรือไม่และเป็นก้อนชนิดใด หากสงสัยว่าเป็นมะเร็ง ก็จะมีการตัดชิ้นเนื้อเพื้อตรวจพิสูจน์ค่ะ

              สำหรับการรักษามะเร็ง จะขึ้นกับชนิดของมะเร็งที่เป็น ระยะ และโรคร่วมอื่นๆ ดังนั้นระยะเวลาในการรักษาจึงแตกต่างกันในแต่ละคน อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว ควรรีบไปรักษาให้เร็วที่สุดค่ะ