ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินแล้วต่อด้วยยาคุมกำเนิด กินติดต่อกัน 2 แผงแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

  • พอดีมีอะไรกับแฟนแต่ก่อนมีก็กินยาฉุกเฉินพอหมดก็ต่อด้วยยาคุมแบบ21 เม็ดแต่กินติดต่อกันสองแผงปจดเลยขาดไป1 เดือนตอนนี้แผงที่สองหมดแต่ปจดยังไม่มาจะมีโอกาสท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ น้องเมล่อน สุภาภรณ์ ศรีนวน,

                       การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดนั้น เมื่อทานครบ 21 เม็ดแล้ว ต้องเว้นระยะ 7 วัน เพื่อให้ประจำเดือนมา หากทานครบ 21 เม็ด แล้งทานแผงใหม่ต่อเลย โดยไม่เว้นระยะ ก็ย่อมจะไม่มีประจำเดือนมา 

                      แต่หากทานยาได้อย่างถูกต้อง คือเมื่อทานครบ 21 เม็ด ได้เว้นระยะ 7 วัน โดยปกติประจำเดือนก็มักจะมาในช่วงวันที่ 2-4 นับจากวันที่ทานครบ 21 เม็ด 

                      ดังนั้น หากได้ทานครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้รอจนครบ 7 วันก่อน หากไม่มีประจำเดือนมา แสดงว่าอาจเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น เพราะทั้งยาคุมฉุกเฉินและยาคุมกำเนิดนั้น ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้น หากประจำเดือนไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ