ถามแพทย์

 • มีโอกาสท้องไหม?

 •  Ggggggg
  สมาชิก
  หนูเคยอ่านว่า คนที่มีปจด.มาทุกเดือนแต่ท้อง จิงหรือป่าวค่ะ แล้วทำไมปจด.มาแต่ยังท้องได้ แล้วบ้างคนท้องแต่ตรวจไม่เจอทำไมจึงตรวจแล้วไม่เจอ

   สวัสดีค่ะ คุณ Ggggggg,

                       หากมีประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุกเดือน การตกไข่ย่อมเกิดทุกเดือน โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีมากกว่าคนที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ และคนที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอนั้น เมื่อมีประจำเดือนมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ การตกไข่จะเกิดขึ้น และเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก็จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นที่ 2 สัปดาห์หลังจากมีประจำเดือนค่ะ

                      การที่ตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะแล้วไม่เจอนั้น อาจเกิดจาก

                     1. ตรวจเร็วไป โดยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ตรวจเมื่อประจำเดือนขาดหายไปแล้ว คือหายไปนานเกิน 30 วันแล้ว หากตรวจเร็วกว่านี้ อาจตรวจไม่พบได้ เพราะความไว (sensitivity) ของชุดตรวจหาการตั้งครรภ์นั้นยังไม่มากพอ

                    2. ตรวจไม่ถูกวิธี

                    3. ชุดตรวจเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ