ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 20-23 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 24 กินยาคุมฉุกเฉิน 2 วันต่อมามีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Ploun
  สมาชิก
  เมนส์มา20,21,22,23มีเซ็กส์24ตอนเช้า แต่ว่าเมนส์ไม่มีแล้ว ละพอมีเสร็จไม่ได้ใส่ถุงยาง ไม่แน่ใจว่าแตกนอกหรือในพอมีเสร็จกินยาคุมฉุกเฉินทันที แต่พอตอนบ่ายๆของวันนั้นมีเลือดออกมาคล้ายเมนส์เป็นน้ำไม่เป็นลิ่มค่ะ จะมีโอกาสท้องมากแค่ไหนคะ แล้วพอทานยาคุมเสร็จเมื่อสองวันที่ผ่านมามีเลือดออกกระปริบกระปรอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Ploun,

                      หากประจำเดือนมา 20 ต.ค. และได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 24 ต.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก อาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้ 

                      ส่วนเลือดที่ออกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนที่ยังค้างอยู่ในมดลูกที่ยังออกไม่หมด ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ไปกระตุ้นให้ออกมาได้  (เพราะทำให้มดลูกมีการบีบรัดตัว จึงไล่เลือดที่ยังค้างออกมาจนหมด)

                     ผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน คืออาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ ดังนั้น การที่มีเลือดออกหลังทานยาไป 2 วัน จึงน่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาได้ค่ะ ส่วนประจำเดือนจริงๆ นั้น มักจะมาในช่วงเวลาเดิม หรือาจมาช้ากว่ากำหนดก็ได้ค่ะ