ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนมา 9 วัน แล้วประจำเดือนมาปกติ จะท้องไหม

  • มีเพศสัมพันก่อนประจำเดือนมา9วันและประจำเดือนมาปกติ จะท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กุลนัดดา 'ดา,

                       การมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่ประจำเดือนจะมา 9 วัน ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์อาจมีได้ อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนได้มาแล้ว โดยมาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา และมานาน 2-7 วัน ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                       แต่หากเลือดที่ออก ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา หรือเลือดมีปริมาณมีน้อยมาก และออกเพียง 1 วัน อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ เช่น เป็นเลือดล้างหน้าเด็ก เป็นต้น ในกรณีนี้ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ