ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือน ไม่กินยาคุม แต่ใส่ถุงยาง มีโอกาสท้องไหม

 •  ทิพ ฟี้.
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือน ไม่กินยาคุม แต่ใส่ถุง มีโอกาสท้องไหมคะ
  ทิพ ฟี้.  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ทิพ ฟี้.

  หากเป็นเลือดประจำเดือนจริงๆ แทบจะไม่มีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ได้ เพราะมักจะเป็นช่วงที่ไม่มีการตกไข่ค่ะ

  และยิ่งถ้าได้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วย โอกาสตั้งครรภ์แทบจะไม่มีค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามไม่แนะนำการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงดังกล่าวเพื่อสุขอนามัยที่ดี และไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดของรอบเดือน ควรใส่ถุงยางอนามัยป้องกันไว้ทุกครั้งค่ะ