ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ประจำเดือนควรจะมา แล้วกินยาคุมฉุกเฉิน ประจำเดือนจะมาไหม จะท้องไหม

 •  bingko
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ประจำเดือนวันแรกครั้งล่าสุดคือวันที่ 18 ต.ค. ความกว้างรอบเดือนเฉลี่ยประมาณ 32 วัน ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ และประจำเดือนของเดือนนี้ยังไม่มา แต่เมื่อวาน(22 พ.ย.)ได้มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอกโดยไม่ได้ป้องกัน กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วเมื่อเช้าวันที่ 23 พ.ย. อยากทราบว่าจะมีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหน และอย่างนี้ประจำเดือนจะมาช้าออกไปอีกไหมคะ และตรวจครรภ์ได้เมื่อไหร่

   สวัสดีค่ะ คุณ bingko,

                         หากมีระยะห่างระวห่างรอบเดือนที่ 32 วัน ประจำเดือนในเดือนนี้ก็น่าจะมาในวันที่ 19 พ.ย. หากยังไม่มา แสดงว่าอาจมีปัจจัยบางอย่างทำให้ประจำเดือนมาช้า เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น

                         ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 พ.ย. อาจยังตอบไม่ได้ว่าใช่ระยะปลอดภัยหรือไม่ อย่างไรก็ตา หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายใน 12-24 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%

                         การทานยาคุมฉุกเฉินนั้น อาจมีผลทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ ส่วนจะมาเมื่อไหร่ ไม่สามารถตอบได้

                         ส่วนการที่จะทราบว่าจะมีการตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ต้องรอไปอย่างน้อย 2 วัปดาห์จากวันที่มีเพศสัมพันธ์ คือประมาณวันที่ 6 ธ.ค. หากประจำเดือนไม่มา จึงค่อยตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ bingko,

                         หากมีระยะห่างระวห่างรอบเดือนที่ 32 วัน ประจำเดือนในเดือนนี้ก็น่าจะมาในวันที่ 19 พ.ย. หากยังไม่มา แสดงว่าอาจมีปัจจัยบางอย่างทำให้ประจำเดือนมาช้า เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น

                         ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 พ.ย. อาจยังตอบไม่ได้ว่าใช่ระยะปลอดภัยหรือไม่ อย่างไรก็ตา หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายใน 12-24 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%

                         การทานยาคุมฉุกเฉินนั้น อาจมีผลทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ ส่วนจะมาเมื่อไหร่ ไม่สามารถตอบได้

                         ส่วนการที่จะทราบว่าจะมีการตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ต้องรอไปอย่างน้อย 2 วัปดาห์จากวันที่มีเพศสัมพันธ์ คือประมาณวันที่ 6 ธ.ค. หากประจำเดือนไม่มา จึงค่อยตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ