ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด1วันมีสิทธิท้องมากแค่ไหนคะ

 •  Nattaon Sathitpanyaporn
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่17-20คะ แล้วมีเพศสัมพันวันที่21 หลั่งนอกมีสิทธิมากแค่ไหนคะที่จะท้อง

  สวัสดีค่ะ คุณ Nattaon Sathitpanyaporn,

                        หากประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 17 ก.พ .และมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 21 ก.พ. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 4 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน ซึ่งถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมากค่ะ นอกจากนี้ยังได้ใช้การหลั่งนอกร่วมด้วย โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงน้อยลงไปอีกค่ะ

                        แต่หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนับระยะปลอดภัยและการหลั่งนอกในการคุมกำเนิดค่ะ เพราะถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น