ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 ไป 2 ชั่วโมง ต้องกินใหม่ไหม

 •  SiixTY9
  สมาชิก
  ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลังกินยาคุมฉุกเฉินเม็ด2ไป2ชั่วโมงแล้ว ต้องกินใหม่อีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ SiixTY9,

                         หากทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 ไปแล้ว และมีเพศสัมพันธ์อีก ฤทธิ์ของยาคุมฉุกเฉินที่ทานไปก่อนหน้านั้นย่อมลดลง 

                         หากมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์มาก เช่น อยู่ในช่วงไข่ตก หรือช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือหลั่งนอก อาจจำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินใหม่อีกครั้ง แต่ก็จะทำให้ได้รับผลข้างเคียงมากขึ้น 

                         แต่หากมีความเสี่ยงไม่มากที่จะตั้งครรภ์ เช่น อยู่ในช่วงระยะปลอดภัย หรือมีการใช้ถุงยางอนามัยหรือหลั่งนอกร่วมด้วย อาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปใหม่ค่ะ