ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน วันสุดท้ายที่เป็นประจำเดือน แต่กินยาคุมฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมง มีโอกาสท้องไหม

  •  Ploun
    สมาชิก

    คือเรามีเพศสัมพันธ์วันสุดท้ายที่มีประจำเดือนแล้วหลั่งในแต่กินยาคุมฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงมันจะมีโอกาสท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ pike 12,

                        เมื่อนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา จนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากนับได้ไม่เกิน 7 วัน จะถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้ แต่หากนับได้มากกว่า 7 วัน ถือว่าไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นย่อมมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานภายในช่วงเวลา 12-24 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% ค่ะ