ถามแพทย์

 • ทานยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดหมดแผงที่ 2 แล้ว มีเพศสัมพันธ์กันวันที่เป็นยาเม็ดฮอร์โมนเม็ดสุดท้าย จะท้องไหมคะ

 •  Petch Naja
  สมาชิก
  ทานยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดหมดแผงที่ 2 แล้วค่ะโดยที่มีเพศสัมพันธ์กันวันที่ 21 ซึ่งเป็นยาเม็ดฮอร์โมนเม็ดสุดท้าย จะมีโอกาสท้องไหมคะ แล้วความสามารถในการคุมกำเนิดของตัวยาคือคุมกำเนิดได้ทั้ง 28 วันที่ทานยาเลยใช่ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Petch Naja,

                      หากทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องมา 2 แผงแล้ว ยาคุมกำเนิดสามารถออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วค่ะ โดยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 99% ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใด

                     ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อทานยาที่เป็นเม็ดฮอร์โมนเม็ดหมดไปแล้ว เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะค่อยๆ การหลุดลอกออกมา และกลายเป็นประจำเดือน ซึ่งโอกาสที่จะตั้งครรภ์ในช่วงที่มีประจำเดือนนั้นแทบไม่มีเกิดขึ้น และรังไข่ก็ยังไม่สามารถผลิตไข่ให้โตเต็มที่ได้ทันในช่วง 7 วันที่ทานเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนค่ะ  ยกเว้นมีปัจจัยบางอย่างก่อนหน้านั้นที่ทำให้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลดลง และอาจมีการตกไข่เกิดขึ้นได้ค่ะ ได้แก่ การลืมทานยา การทานยาในช่วงเวลาที่ต่างกันมากของแต่ละวัน ยาเสื่อมสภาพ หมดอายุ การมีอาเจียนหรือท้องเสียมากร่วม การทานยาบางชนิดร่วม เป็นต้น 

                 หากมีปัจจัยเหล่านี้ หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยค่ะ