ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นประจำเดือนหลังฉีดยาคุม 3 เดือน จะท้องไหม

  • มีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นประจำเดือนหลังฉีดยาคุม3เดือนจะท้องไหมค้ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ สุกัญญา หงษ์อินทร์,

                           หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน และยังไม่ถึงกำหนดนัดฉีดครั้งต่อไป หากมีเพศสัมพันธ์ ยาฉีดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ไม่ว่าจะกำลังมีประจำเดือนมาหรือไม่ 

                           แต่หากเลยกำหนดวันนัดฉีดยาไปแล้ว โดยเฉพาะเลยมากกว่า 1 สัปดาห์ไปแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ ก็ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ็ได้ค่ะ