ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่1 และมีเพศสัมพันธ์วันที่ 3 ไม่ได้ป้องกัน จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์กี่%

  • ถ้าเรามีประจำเดือนวันที่1 และมีเพศสัมพันธ์วันที่3 แต่ไม่ได้ป้องกัน  จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์กี่% คะ

     สวัสดีค่ะ คุณ กรวิการ์ คำมุงคุล,

                            หากประจำเดือนมาวันที่ 1 และมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 3 เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1%

                            แต่หากเลยวันที่ 7 ไปแล้ว จะถือว่าเลยระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก้จะมีมากขึ้นตามลำดับวันที่เพิ่มขึ้น จนถึงช่วงกึ่งกลางระหว่างรอบเดือนที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงสุด