ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ที่ 4 และ 5 วัน ก่อนประจำเดือนจะมา กินยาคุมฉุกเฉินจะช่วยได้ไหม

 •  แบล็ค' อาย.
  สมาชิก
  ไม่ได้ตั้งใจจะมีอ้ะค่ะ มีอะไรกันไม่ได้ป้องกันไม่อยากท้องกินยาคุมฉุกเฉินจะช่วยได้มั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ แบล็ค' อาย.

                       หากเป็นคนที่มีระยะห่าระหว่างรอบประจำเดือนสม่ำเสมอแน่นอน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่ประจำเดือนจะมาภายในอีก 4-5 วัน จะถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้นจึงอาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้

                       แต่หากมีระยะห่าระหว่างรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ และไม่แน่ใจว่าประจำเดือนจะมาภายใน 4-5 วันนี้หรือไม่ อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง โดยหากได้ทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%