ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธุ์หลังประจำเดือนหมด1วัน

  • มีเพศสัมพันธุ์หลังประจำเดือนหมด1วัน ประจำเดือนหมดวันพุธแล้วมีเพศสัมพันธุ์วันพฤหัส(วันพฤหัสเริ่มทานยาคุมแผงถัดไปวันแรก) วันศุกร์มีเลือดออกมา ไม่เจ็บไม่แสบ ทานยาคุมแบบ21เม็ด ตรงเวลาสม่ำเสมอ เกิดจากสาเหตุอะไรคะ ลักษณะเลือดเหมือนประจำเดือน(สีแดงเข้มไม่จาง) *ทานยาคุมมาประมาน2ปีแล้วค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อทิตยา มากรอด,

                        หากทานยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงการทานยาเม็ดใดก็ตาม

                         สำหรับเลือดที่ออกในวันศุกร์ หลังจากมีเพศสัมพันธ์ในวันพฤหัสบดี อาจเป็นเลือดประจำเดือนที่ค้างอยู่ในมดลูก ที่ยังออกมาไม่หมดได้ ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ ก็จะไปกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว ทำให้เลือดที่ค้างอยู่ออกมาได้ 

                         ดังนั้น หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และออกเพียง 1-2 วันแล้วหายไป ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร แต่หากยังคงมีเลือดออกติดต่อกันหลายวัน หรือมีปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มีมดลูกอักเสบ เป็นมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งหากมีอาการเช่นนี้ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ค่ะ