ถามแพทย์

  • มีอาการท้องเสียรุนแรงในช่วงกินยาคุม อยากทราบว่าอาการท้องเสียมีผลกับการคุมกำเนิดไหม

  • มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงคือวันที่ 31 ม.ค. และ 8 ก.พ. ซึ่งอยู่ระหว่างการกินยาคุมแผงที่แล้ว และประจำเดือนได้มาวันที่ 10 ก.พ. และหมดวันที่ 14 ก.พ. มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ใส่ถุงยาง ในวันที่ 17 ก.พ. อยากทราบว่า การที่ท้องเสียระหว่างก่อนเดือนนั้นมีผลกับการคุมกำเนิดไหม มีสิทธิท้องไหม #ยาคุมแผงใหม่ของรอบนี้ เริ่มกินเมื่อวันที่ 13 ก.พ.

    สวัสดีครับ

    สำหรับ ยาคุมชนิด 21 เม็ด จะมีประจำเดือนมาในช่วงเว้นยา 7 วัน ส่วนยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดจะมีประจำเดือนในช่วง 7 เม็ดสุดท้าย 

    ในกรณีของคุณได้มีการทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องกับยาคุมเดือนที่แล้ว มีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดทันที ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โอกาสตั้งครรภ์ต่ำมากครับ และอาการท้องเสียไม่ส่งผลต่อการดูดซึมยาคุมกำเนิด