ถามแพทย์

  • ตกขาว แพทย์บอกว่า เป็นหนองใน แต่กังวลกลัวเป็นมะเร็งปากมดลูก

  •  Thithida Chang Chang
    สมาชิก
    ตกขาวคันเปันสีเหลืองเขียวไปตรวจพายไนหมอบอกว่าเปันหนองไนเทือมแล้วหมอจ่ายยาไห้กีนกีนแล้วสองอาทีดก่มีเลือดออกมาหลังยุดปะจำเดือนได้สามวันตกไจเลียไปหาหมออีกคังตลวดพายไนอีกคังกมอบอกว่าปากมดลูกอักเสดีมีแผทีปากมดลูกมีแผแดงดว้ยหมอเลียไห้ชีดยาข้าเชื้อเลียชีดยามหมอบอกพอขีดแล้วรู้สืกออ่นเพยมานปวดหลังด้วยไข่ด้อยแต่วัดไม่ขื้นพอไปตรอดเลือดเมัดเลือดขาวขื้นสูงมาก13000และมัดเลือดขาวอีโนขื้นสูง16%แต่หมอบอกว่าไม่เปันไรจ่ายยาข้าเชื้อมากีนแล้วกอไม้หายอากรายังเหืมอเดีมวันพุดผ่านมานี้ไปตรอดพายไนอีกหมอเลียเอาเชื้อขาวไปปุกอีกผนออกมาไม่มีหนองในไม่มืเชื้อลาแต่กดphขื้น5•1ขื้นสูงมากและเมัดเลือดขาวก่ออกมาผน+ดว้ยค่ะยากถามว่าเราเปันอะไลกันแน่กัวเปันมะเร็งปากหมดลูกค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Thithida Chang Chang @การตกขาวแบ่งเป็น 2แบบ คือ -ตกขาวแบบปกติ: โดยลักษณะสีขาวใส ขาวขุ่นเนื้อหยาบ ไม่มีกลิ่นเหม็น -ส่วนการตกขาวแบบผิดปกติ: ลักษณะสีเขียว เหลือง ตกขาวปนเลือด กลิ่นเหม็น ซึ่งอาการตกขาวที่ผิดปกตินี้ สามารถเกิดได้จาก ช่องคลอดหรือ อาจเกิดจากมดลูกอักเสบค่ะ โดยเชื้อที่ก่อโรค อาจเป็นเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อหนองในแท้ เชื้อหนองในเทียม เป็นต้น @ซึ่งอาการตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อหนองในเทียม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะ @แนะนำคุณ Thithida Chang Chang รับประทานยาฆ่าเชื้อตามแพทย์ผู้รักษาสั่ง และหากต้องการตรวจเรื่องมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติม สามารถแจ้งแพทย์ผู้รักษาได้นะคะ