ถามแพทย์

  • มีอาการตกขาวผีดผีดปกกะตีค่ะเมัดเลือดขาวชื้นด้วย

  •  Thithida Chang Chang
    สมาชิก
    ตกขาวคันเปันสีเหลืองเขียวไปตรวจพายไนหมอบอกว่าเปันหนองไนเทือมแล้วหมอจ่ายยาไห้กีนกีนแล้วสองอาทีดก่มีเลือดออกมาหลังยุดปะจำเดือนได้สามวันตกไจเลียไปหาหมออีกคังตลวดพายไนอีกคังกมอบอกว่าปากมดลูกอักเสดีมีแผทีปากมดลูกมีแผแดงดว้ยหมอเลียไห้ชีดยาข้าเชื้อเลียชีดยามหมอบอกพอขีดแล้วรู้สืกออ่นเพยมานปวดหลังด้วยไข่ด้อยแต่วัดไม่ขื้นพอไปตรอดเลือดเมัดเลือดขาวขื้นสูงมาก13000และมัดเลือดขาวอีโนขื้นสูง16%แต่หมอบอกว่าไม่เปันไรจ่ายยาข้าเชื้อมากีนแล้วกอไม้หายอากรายังเหืมอเดีมวันพุดผ่านมานี้ไปตรอดพายไนอีกหมอเลียเอาเชื้อขาวไปปุกอีกผนออกมาไม่มีหนองในไม่มืเชื้อลาแต่กดphขื้น5•1ขื้นสูงมากและเมัดเลือดขาวก่ออกมาผน+ดว้ยค่ะยากถามว่าเราเปันอะไลกันแน่กัวเปันมะเร็งปากหมดลูกค่ะ