ถามแพทย์

 • พบก้อนเนื้อที่เต้านมและพบก้อนเนื้อที่รักแร้ เป็นมะเร็งเต้านมหรืออะไร

 •  Ploy Kanyaphat
  สมาชิก
  พบก้อนเนื้อที่เต้านมมีอาการเจ็บเมื่อเวลาไปแตะและมาพบก้อนเนื้อที่รักแร้เป็นมะเร็งเต้านมหรืออะไรค่ะเกี่ยวกันหรือคนละอย่างกันคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Kanyaphat,

                    การคลำเต้านมนั้น หากคลำไม่ถูกต้อง เช่น ใช้นิ้วทั้ง 5 นิ้วในการคลำ หรือคลำแบบบีบเต้านม ย่อมทำให้คลำเต้านมได้เป็นไตหรือก้อนได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็คือเนื้อเต้านมที่ปกติ  การคลำเต้านมที่ถูกวิธีคือ ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คลำวนไปรอบๆ เต้านม โดยสามารถดูตัวอย่างรูปภาพประกอบได้ตาม link นี้

                   หากได้ทำการตรวจคลำเต้านมอย่างถูกวิธีแล้ว ยังคงพบก้อนที่เต้านม อาจเกิดจาก

                   1. ถุงน้ำหรือซีสต์

                   2. ก้อนเนื้องอกธรรมดา มีหลายชนิด ที่พบได้บ่อย คือ ก้อนเนื้องอกชื่อ fibroadenoma แต่ก็พบได้น้อยในช่วงวัยรุ่น

                    3. fat necrosis เกิดจากเซลล์ไขมันในเต้านมตาย โดยเป็นผลจากการที่เต้านมถูกกระแทก ในช่วงแรกจะมีอาการเจ็บ ต่อมาจะคลำได้เป็นก้อน และไม่มีอาการเจ็บ 

                   สำหรับการคลำได้ก้อนที่รักแร้ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้เช่น

                   1. เนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง หากมีน้ำหนักขึ้น ไขมันจะสะสมบริเวณใต้รักแร้มากขึ้นได้ อาจทำให้คลำแล้วรู้สึกเหมือนเป็นก้อนได้

                   2. ต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การมีแผลติดเชื้อที่บริเวณมือหรือแขน โรคแมวข่วน เป็นต้น 

                    3. ส่วนเนื้อเยื่อของเต้านมที่เจริญเติบโตยื่นเข้าไปในรักแร้ ในช่วงที่มีประจำเดือน อาจจะขยายใหญ่ขึ้น ทำให้คลำได้เป็นก้อนได้ ถือเป็นลักษณะที่เป็นมาแต่กำเนิด ไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด

                    4. ก้อนเนื้องอกต่างๆ ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น ก้อนไขมัน ก้อนซีสต์  

                    สำหรับมะเร็งเต้านม จะคลำได้เป็นก้อนแข็งที่เต้านม ก้อนมักโตเร็ว และหากกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ก็จะทำให้คลำได้เป็นก้อนที่รักแร้ได้ แต่โรคมะเร็งเต้านมนั้น มักพบในวัย 40 ปีขึ้นไป ในวัยรุ่นนั้น พบได้น้อยมากมาก ยกเว้นมะเร็งเต้านมชนิด secretory carcinoma ที่จะพบในเด็กและวัยรุ่นได้ แต่ก็พบได้น้อยมาก 

                     ดังนั้น หากคลำเต้านมได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังคงคลำได้ก้อนที่เต้านมรวมถึงที่รักแร้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยค่ะ