ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เป็นประจำเดือน จะท้องไหม

 •  Kanya Lovemom
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟนในช่วงที่กำลังเป็นประจำเดือน จะมีโอกาสท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kanya Lovemom,

                      หากวันที่มีเพศสัมพันธ์ นับได้ไม่เกิน 7 วัน จากวันแรกที่มีประจำเดือนมา จะถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% แต่หากเกิน 7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว จะถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีได้ โดยโอกาสจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น และสูงสุดในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน 

                      อย่างไรก็ตาม ระยะปลอดภัยนั้น จะใช้ได้กับผู้ที่มีระยะห่างระหว่างรอบเดือนที่มากกกว่า 24 วัน  หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนน้อยกว่านี้ ระยะปลอดภัยในช่วง 7 วันของการมีประจำเดือน ก็อาจใช่ไม่ได้ค่ะ