ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ทุกวัน ใส่ถุงยาง ไม่ได้ทานยาคุมกำเนิด จะท้องไหม

  •  ผู้ใช้งาน
    สมาชิก
    มีอะไรกับแฟนทุกวันใส่ถุงแต่ไม่กินยาคุมจะท้องไหม??

    สวัสดีค่ะ 

                       การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย หากใช้อย่างถูกต้อง 100% จะมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2% แต่โดยทั่วไปแล้วจากการใช้งานจริง พบอัตราการล้มเหลวที่ทำเกิดการให้ตั้งครรภ์ได้ถึง 18% ซึ่งสาเหตุเกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี ได้แก่ ถุงยางหมดอายุ เสื่อมสภาพ มีรอยรั่วซึมหรือรอยฉีกขาด เช่น จากการใช้กรรไกร มีด หรือฟันในการแกะซองถุงยาง ใช้ฟันกระทบกัดถุงยางก่อนใส่เข้าช่องคลอด มีการสอดใส่สิ่งแปลกปลอมไว้ในช่องคลอด ใช้วาสลีนทาถุงยาง ใส่ถุงยาง 2 ชั้น ใช้ถุงยางในขนาดที่ไม่พอดีกับขนาดของอวัยวะเพศชาย ใช้ถุงยางซ้ำ ตอนดึงอวัยวะเพศชายออกถุงยางหลุดคาช่องคลอด หรือปล่อยให้อ่อนตัวก่อนดึงถุงยางออก เป็นต้น