ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 19 ก.พ. มีเพศสัมพันธ์ 1 มี.ค. หลั่งนอก จะท้องไหม

  •  Yenlei Ok
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์วันที่ 1มีนาคม หลั่งนอกมีโอกาสท้องไหมคะ? ขอบคุณค่ะคุณหมอ

    สวัสดีค่ะ คุณ Yenlei Ok,

                         หากประจำเดือนมาวันที่ 19 ก.พ. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 1 มี.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 11 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ โดยหากได้ใช้วิธีการหลั่งนอก จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% ค่ะ