ถามแพทย์

 • พิษสุนัขบ้า

 •  Prcyjthni may
  สมาชิก
  ขอความด้านต้นเคยได้ถามแพทย์แล้วค่ะ รบกวนแพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส ด้วยค่ะ แต่ยังอยากทราบว่าถ้าสุนัขอยู่ในระยะฟักตัวมาเวลามาข่วนเรา เรามีสิทธ์ติดมั้ยคะ ตอนนี้สุนัขที่ข่วนหนูยังมีชีวิต น้องอยู่ได้มานานกว่าจะเข้าสองเดือนแล้วค่ะ (รับวัคซีนครบ4เข็มแล้วค่ะ) และตอนนี้มีอาการทรงตัวไม่อยู่เหมือนจะล้มจะวืดเป็นบางช่วง ตอนนี้อยากทราบว่าหนูปลอดภัยหรือไม่คะแพทย์

   สวัสดีค่ะ คุณ Prcyjthni may,

                      หากเหตุการณ์ที่โดนสุนัขข่วนผ่านมา 2 เดือนแล้ว สุนัขยังคงมีชีวิตอยู่ แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ข่วนคุณ Prcyjthni may ค่ะ และคุณ Prcyjthni may ก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใดค่ะ

                       สำหรับสุนัขที่ยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้านั้นจะยังไม่แพร่เชื้อไปสู่สัตว์และคน จนกว่าช่วงระยะเวลาประมาณ 3 วันก่อนแสดงอาการ ที่จะเริ่มแพร่เชื้อได้

                      ดังนั้นอาการทรงตัวไม่อยู่ เหมือนจะล้มเป็นบางครั้ง จึงไม่ใช่อาการของโรคพิษสุนัขบ้า โดยอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนท่าทางเร็วไป เช่น นั่งหรือนอนอยู่แล้วลุกขึ้นทันที การขาดน้ำในร่างกาย เช่น ไข้ ท้องเสีย อาเจียน มีภาวะโลหิตจาง หรือเกิดจากความเครียด วิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนไม่ค่อยหลับ เป็นต้น