ถามแพทย์

  • พิษสุนัขบ้า

  • หนูฉีดยาไปแล้วค่ะแล้วโดนแมวกัดครั้งที่สองหนูต้องไปฉีดยากันโรคพิษสุนัขบ้าอีกไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ลัดดาดาวัลย์ มูลทากุล,

                           หากได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม เมื่อโดนแมวกัดอีก หากยังไม่เกิน 1 เดือนนับจากเข็มสุดท้ายที่ฉีดไป ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นเพิ่ม หรือต้องเริ่มฉีดใหม่แต่อย่างใด หากเกิน 1 เดือนแล้ว อาจพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม แต่หากเกิน 6 เดือนแล้ว ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็ม

                           อย่างไรก้ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง โดยเฉพาะเลี้ยงแบบระบบปิด และแมวได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปี อาจใช้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ หากแมวไม่ตาย ไม่หนีหายไปไหนภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณ ลัดดาดาวัลย์ ก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ