ถามแพทย์

 • มือถูกน้ำลายสุนัขแล้วไปป้ายที่ตะแกรงพัดลม ลมจะพัดเชื้อออกมาได้ไหมค่ะ

 •  Mamieww
  สมาชิก

  คือสงสัยค่ะ ถ้าสมมุติ มือเราไปโดนเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วมือตรงส่วนที่โดนไปป้ายตรงตะแกรงหน้าพัดลม แล้วเราเปิดพัดลมเชื้อจะมีโอกาสปลิวเข้าหาเรามั้ยคะ

  Mamieww  Mamieww
  สมาชิก
  แต่ในขณะนั้นมือน่าจะแห้งแล้วค่ะไม่เปียก

  สวัสดีคะคุณ Mamieww

  ข้อมูลจาก CDC แจ้งว่าการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเกิดจากการสัมผัสน้ำลายของสัตว์โดยตรง

  ไอละออกน้ำลาย และ น้ำลายที่เข้าไปในปากหรือเยื่อบุโดยที่ไม่บาดแผล กระจกตา หรือ การปลูกถ่ายอวัยวะ พบน้อยมากๆๆค่ะ