ถามแพทย์

  • พิษสุนัขบ้า

  • ผมเคยโดนหนูแฮมสเตอร์กัดเมื่อ 2ปีก่อนครับ เป็นหนูจากร้านค้าไม่ทราบประวัติ แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับเลยไม่ได้รับวัคซีน ถ้าไปฉีดตอนนี้จะทันไหมครับ เพราะไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องพิษสุนัขบ้าเห็นว่าตาย100% เลยอยากจะกันไว้ก่อนครับ แต่อยากถามก่อนครับว่าจำเป็นไหม แล้วเคยมีผู้ป่วยตายจากแฮมสเตอร์ไหมครับ แล้วการเป็นพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง2ปีนี่เป็นไปได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ :))