ถามแพทย์

 • ถูกแมวข่วนที่คอและหน้าอก ฉีดยาครบตั้งแต่เดือนพ.ย. และวันที่ 1 และ 4 มี.ค. ได้ไปฉีดกระตุ้น ต้องไปฉีดอีกไหม

 •  moji5244
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูฉีดยาไปครบ 5 เข็มตั้งแต่เดือนพ.ย.และเมื่อวันที่ 1 มีนา และ 4 มีนาได้ไปกระตุ้นเข็มแรกและเข็มสอง วันที่ 11 ได้โดนแมวข่วนที่อกและที่คอเลือดออกค่ะ จะต้องไปฉีดกระตุ้นซ้ำอีกมั้ยคะ ในตอนนี้ได้ล้างแผลด้วยสบู่และใช้โพวิดีนตั้งแต่โดนข่วนแล้วค่ะ จำเป็นจะต้องไปฉีดยากระตุ้นมั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ moji5244

  จากที่คุณ moji5244 เล่ามา แนะนำคุณ moji5244 ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาการรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะ

  การประเมินความเสี่ยงของติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

   1.       ประวัติการสัมผัส โดยหากผิวหนังผู้สัมผัสมีแผลหรือรอยถลอก แนะนำให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งแพทย์จะพิจารณาว่า จะเป็นการฉีดกระตุ้นหรือฉีดให้ครบทั้งคอร์ส

   2.       ประวัติสัตว์ที่สัมผัส โดยสัตว์ที่สัมผัสเป็นสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดโรคพิษสุนัขบ้าประจำโดยครั้งสุดท้ายโดยสัตว์นั้นได้รับวัคซีนไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับเหตุในการถูกกัดหรือข่วนมีเหตุโน้มน้าวชัดเจน เช่น การทำร้าย การแกล้งสัตว์ เข้าใกล้สัตว์ที่หวงอาหาร หรือลูกอ่อน ยังไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ควรกักขังสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบฉีดวัคซีน ค่ะ

  แต่ในกรณีที่บาดแผลอยู่บริเวณคอ หรือใบหน้า ถือว่าเป็นบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง จึงแนะนำให้คุณ moji5244 ไปพบแพทย์เพื่อประเมินลักษณะบาดแผลและแมวที่ทำร้าย และรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ