ถามแพทย์

 • โรคพิษสุนัขบ้าติดจากการสัมผัสสัตว์โดยตรงเท่านั้นหรือไม่ ติดจากสิ่งของที่มีน้ำลายได้หรือไม่

 •  0
  สมาชิก
  โรคพิษสุนัขบ้าจะติดได้ก็ต่อเมื่อถูกสัตว์ทำร้ายหรือสัมผัสเข้ากับน้ำลายของสัตว์โดยตรงเท่านั้นใช่หรือไม่ ? สามารถติดเชื้อจากสิ่งของที่น้ำลายสัตว์ไปสัมผัสได้หรือไม่ ?

  สวัสดีค่ะ

                   การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนนั้น จะติดเฉพาะจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และจะติดจากการสัมผัสโดนน้ำลายของสัตว์ เช่น การโดนสัตว์กัด ข่วน เลียปาก เลียตา เลียจมูก เลียโดนบาดแผลต่างๆ ที่ผิวหนัง  และรวมไปถึงการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล

                    ส่วนการสัมผัสทางอ้อม เช่น การไปสัมผัสโดนสิ่งของต่างๆ ที่เปื้อนน้ำลายสัตว์ โอกาสติดเชื้อแทบไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อเชื้อไวรัสออกนอกร่างกายสัตว์ ก็จะตายภายในไม่นาน นอกจากนี้ยังไม่เคยมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากการที่ไม่ได้สัมผัสกับสัตว์โดยตรง ยกเว้นมีรายงานการติดเชื้อผ่านทางกายหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโรคอยู่ คือ การเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่กันเป็นล้านๆตัว  และรายงานการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับเปลี่ยนถ่ายกระจกตาและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ที่บริจาคป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรก