ถามแพทย์

 • ผู้ชายจะติดเชื้อ HPV การทำออรัลเซ็กซ์หรือไม่

 •  sa
  สมาชิก
  ดิฉันพบเชื้อ hpv อยู่ หากเราใช้ปากกับผู้ชาย เค้าจะติดเชื้อนี้ไปหรือไม่คะ

   สวัสดีครับ

  เชื้อ HPV สามารถติดต่อได้หลายทาง เช่นทางช่องคลอด ปาก คอหอย ทวาร
  -มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทวาร แต่ก็สามารถเกิดจากการมีเพศสัมพันธทางปากเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ทีมีเพศสัมพันธ์ทุกคนก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV แม้จะมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็ตาม
  -หากมีหูดที่ผิวหนังจะมีการแพร่กระจายโดยการสัมผัสอย่างแนบชิด โดยกลุ่มเสี่ยงจะเป็นเด็กและวัยรุ่น ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ทางปากก็มีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้เชื้อกันครับ