ถามแพทย์

  • เป็นฝีมานาน 5-6 ปีแล้ว เป็นจนเต็ม ก้นไปหมด ไม่ทราบจะรักษายังงี้ดีครับ

  • ผมเป็นฝีมานาน 5-6 ปีแล้วครับ เป็น ๆ หาย ๆ เป็นยังงี้อยู่บ่อยครั้งเข้ารับการรักษาไม่หายซักรอบยังงี้ผมต้องทำยังไงครับ เป็น อะไรที่ทรมานครับ เพราะมันขึ้นที่ ไม่ต่ำ กว่า2จุด เป็นจนเต็ม ก้นไปหมด ไม่ทราบจะรักษายังงี้ดีครับ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

    สวัสดีค่ะ

    กรณีที่มีฝีที่ทวารหนักสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การที่มีรูทะลุเล็กๆจากรูทวารกับชั้นผิวหนัง (anal fistula) , การติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การที่ต่อมไขมันที่บริเวณผิวหนังอุดตันอักเสบ เป็นต้น ซึ่งคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดฝีที่ทวารหนัก ได้แก่ คนไข้โรคเบาหวาน คนไข้ที่รับประทานยาสเตียรอยด์หรือยากดภูมิ คนไข้ที่มีโรคลำไส้อักเสบบางชนิด คนไข้ที่มีการร่วมเพศทางทวารหนัก เป็นต้น

    แนะนำให้คุณ ไม่ซิ่ง ก็ซี้ ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ก่อโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสม นะคะ