ถามแพทย์

 • ใช้ยาฝังคุมกำเนิดมา 4 เดือน มีเลือดเป็นๆหายๆ จะท้องไหม?

 • หนูฝังเข็มตั้งแต่วันที่17เดือน กย.60 น้องคลอดวันที่16กย.60 ตอนนี้น้องได้3เดือนแล้วค่ะ แล้วมีอะไรกับแฟนแล้วปล่อยใน สามารถท้องได้มั้ยค่ะ ตั้งแต่ผ่าคลอดน้องมา เลือดก็มาๆหายๆค่ะ เม็นก็ยังไม่มา อยากทราบว่าจะท้องไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ สุนิสา มั่งจันทึก,

                       หากได้ฝังเข็มหลังคลอดเพียงแค่ 1 วัน ยาฝังคุมกำเนิดก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดถือว่าดีมาก ตามทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน ซึ่งดีกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดและยาฉีดคุมกำเนิด และจากรายงานการใช้งานจริงต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมในระยะเวลา 3 ปี

                 สำหรับผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดที่อาจพบได้  ได้แก่ การมีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือในบางรายอาจมีเลือดออกมามากติดต่อกันหลายวัน ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมาบ่อย โดยมากมักจะเป็นเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนแรก หรืออาจนานเกือบปีได้ หลังจากนั้นประจำเดือนจะค่อยๆ มาน้อยลง และประจำเดือนอาจขาดหายไป ซึ่งเป็นผลจากการที่เยื่อบุผนังโพรงมดลูกบางลงจากการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน 

                  นอกจากนี้ แม้จะไม่ได้ฝังยาคุมกำเนิด หากมารดาให้นมลูกทุกวัน กว่าจะมีไข่ตกและมีประจำเดือนจมาเป็นปกติ มักใช้เวลานานหลายสัปดาห์ บางรายนานหลายเดือนหรืออาจนานเป็นปีก็ได้

                  ดังนั้นหากคุณ สุนิสา มั่งจันทึก ได้ฝังเข็มคุมกำเนิดและให้นมลูกด้วย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นแทบไม่มีค่ะ