ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมกำเนิด ไม่มีประจำเดือนมาเลย กินยาสตรีได้ไหม

  • พอดีว่าไม่เปนประจำเดือนเลยตั้งฝั่งเข็มคุมกำเนิดเลยอยากรู้ว่ากินยาสตรีได้ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ ป.เปิ้ล งัย จะคัยล่ะ,

                      ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ที่พบได้บ่อยคือการมีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการก็มักจะดีขึ้น หลังฝังไปซักระยะ ในขณะที่บางราย จะมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว ส่วนในบางราย อาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมา เนื่องจากยาฝังไปทำให้เยื่อบุโพนงมดลูกฝ่อบางลง ซึ่งไม่ได้อันตรายอะไร และไม่จำเป็นต้องทานยาที่ทำให้มีประจำเดือนมา รวมถึงยาสตรีแต่อย่างใดค่ะ หากทานเข้าไป ก็อาจมีผลทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอยตามได้