ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมมาได้1ปี ประจำเดือนมาทุกวัน เลยไปเอาออกได้ 1 อาทิตย์ แต่ประจำเดือนยังไม่หาย เป็นอะไรไหม

  • ฝั่งยาคุมมาได้1ปี ประจำเดือนมาทุกวัน เลยไปเอาออกได้1อาทิตย์แล้วแต่ประจำเดือนยังไม่หาย เป็นอะไรหรือป่าวค่ะ แล้วสามารถฉีดยาคุมได้เลยไม หรือให้กินยาก่อนค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Piglet,

                       หลังจากฝังยาคุมกำเนิด การมีเลือดออกทุกวัน เป็นผลข้างเคียงที่สามารถพบได้ โดยมักพบในช่วง 3 เดือนแรกหลังการฝังยา หลังจากนั้น เลือดจะค่อยๆ ออกน้อยลง และอาจมาแบบกะปริดกะปรอยได้นานเป็นปี แต่หากมีเลือดออกทุกวันมาตลอด 1 ปี ก็ต้องรักษาโดยการทานยาฮอร์โมนรวมควบคู่ไปด้วย หรืออาจถอดยาฝังคุมกำเนิดออก

                        ดังนั้น หากได้ถอดยาฝังคุมกำเนิดออกไปแล้ว เลือดก็น่าจะค่อยๆ ออกน้อยลงจนหายไป ทั้งนี้ หากเพิ่งถอดยามาได้ 1 สัปดาห์ ผลของฮอร์โมนจากยาฝังอาจยังมีอยู่ในร่างกาย อีกทั้งการทำงานของรังไข่อาจจะยังไม่กลับมาเป็นปกติ ดังนั้น แนะนำควรรอดูอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และค่อยๆ ออกน้อยลงจนหายไป ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก ออกต่อเนื่องนานเกิน 2 สัปดาห์ ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ว่ามีสาเหตุอื่นๆ หรือไม่ เช่น มดลูกอักเสบ เป็นต้น หากไม่มีโรคทางกายต่างๆ แพทย์ก็อาจให้ยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้เลือดหยุดไหลค่ะ