ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมครั้งแรก ประจำเดือนไม่มาเลย 3 ปี พอฝังครั้งที่ 2 มีประจำเดือนมา ผิดปกติไหม

 •  Chompoo Chompoo Ya
  สมาชิก
  ฝังเข็มรอบ2วันที่ 4/2/62 ประจำเดือนไม่เคยมาเลยตลอดระยะที่ฝังเข็มแรก3ปี พอมาฝังเข็มที่สองวันที่ดังกล่าว แล้วประจำเดือนมาวันที่ 12/03/62ผิดปกติไหมค่ะ หรือปกติ มาแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chompoo Chompoo Ya,

                       ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือในบางรายอาจทำให้มีเลือดออกบ่อยๆ เลือดออกติดต่อกันนาน และในบางรายอาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมาได้

                       ดังนั้น การที่ไม่มีประจำเดือนมาเลยตลอด 3 ปีที่ฝังยาคุมกำเนิด ก็น่าจะเกิดจากผลของยาฝังได้ ส่วนการฝังยาคุมในครั้งที่ 2 แล้วเกิดมีเลือดออกมา ก็ถือว่าเป็นผลที่พบได้เช่นกัน 

                      แนะนำควรสังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากไม่ได้มีปริมาณมากเกินไป ไม่ได้ออกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ ไม่มีปวดท้องน้อยรุนแรง ไม่มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ถือว่าไม่อันตรายอะไร แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก ออกติดต่อกันนานสัปดาห์ หรือมีปวดท้องน้อยรุนแรง มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ