ถามแพทย์

 • ฝังเข็มยาคุม5ปี

 •  Waraporn Binlapat
  สมาชิก
  ฝังเข็ม5ปี ตอนนี้ผ่านมา2ปี เริ่มฝังเข้มหลังคลอด2-3วัน ปกติประจำเดือนมาทุกเดือน แต่ขาดหายไป1เดือนกว่าๆตรวจครั้งแรกตอนประจำเดือนขาด2อาทิตย์สรุปขึ้น1ขีดคือไม่ท้องเรยปล่อยวางมาเรื่อยๆจนตอนนี้จะครบ2เดือนก็ยังไม่มา รู้สึกกินเยอะกว่าปกติและเหนื่อยง่ายกว่าปกติ อีกทั้งยังเหมือนมีอะไรตอดท้องทุกครั้งที่นอนคว่ำหน้าแบบนี้คืออาการอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Waraporn Binlapat,

                      หากได้ฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอด 2-3 วัน ยาฝังคุมกำเนิดก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เพียงประมาณ 0.05% เท่านั้น

                      สำหรับผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือในบางราย อาจมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน ในขณะที่บางราย อาจจะไม่มีประจำเดือนมา

                      ดังนั้น การที่ไม่มีประจำเดือนมา น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยา มากกว่าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นค่ะ นอกจากนี้ หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่า ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ 

                      สำหรับการทานอาหารเยอะขึ้น มักเกิดจากพฤติกรรมในการทานอาหารของแต่ละคน มากกว่าเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด และหากทานเยอะจนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นได้ หรืออาจเกิดจากการที่ไม่ได้ออกกำลังกาย สมรรถภาพของร่างกายก็ย่อมลดลง อย่างไรก็ตาม หากมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก หรือทานอาหารมาก แต่น้ำหนักไม่ขึ้น ร่วมกับมีอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้น ใจสั่น ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นเบาหวาน เป็นต้น

                        สำหรับการรู้สึกมีอะไรตอดท้อง ก็อาจเกิดจากลำไส้ที่มีการเคลื่อนไหวได้ค่ะ ไม่ได้ผิดปกติอะไร